Om Nordic Seaweed

Vi er et selskap som vil produsere og drive forskning av tare på aktuelle steder etter egne patenterte metoder. Selskapet vil være med å skape infrastruktur langs kysten. Planene er avhengig av at endel infrastruktur allerede må være tilgjengelig. 

FORSKNING: Opprette forsknings avdeling for taretyper som kan passe til gjenoppbygging av skadet tareskog i området Oslofjorden til Skagerak.    Foreta beplantning  av nye taretyper som tåler klimaet i ønsket områder.

Etablere mottak og produksjons anlegg, foredling til alginater, fisk/dyrefor, biogas og lign.

Det blir nødvendig at det offentlige går inn med betydelige midler i støtte til satsing på etableringer av infrastruktur for at virksomheten skal være økonomisk lønnsom.  

Our company  will  produce seaweed and kelp in actually  places using our own patented metods. Likely  dealing with others to build  production plants for  seaweed  and kelp alginates.

 

FRAMDRIFTSPLAN: 

Året 2019: Etablering, skaffe kapital, utpeke områder for produksjon av inntil 300 000 tonn rå tare inklusive mottak fra andre. Søke om konsesjoner og tillatelser. Søke om tilskudd fra offentlige og andre aktuelle steder for å bedre manglende infrastruktur.  

Året 2020:  Vurdere bygging av kombinert mottak og fabrikk for levering av ferdig produkt (Pellets) til fiskeoppdrett. Klargjøre søknader for produksjon av tare på Smøla, Hitra eller Frøya hvis nødvendige tillatelser blir gitt.               

Året 2022: Etablere mottak og fabrikk strategisk plassert i forhold til produksjonsteder. 

 

Sukkertare ca. 2 måneder vekst

Brunalge kan bli 60 meter lang

Bøyerekke for produksjon

Høsting tare produksjon

Fra en fabrikk av tare/alginater produkter