Om Nordic Seaweed

Vi er et oppstart selskap som vil produsere og drive anlegg for mottak av tang/tare på aktuelle steder i Midtnorge etter egne patenterte metoder. Selskapet vil også delta i og produsere mat og dyrefor fra tang/tare for å skape bærekraftig kortreist produksjon fra egnede områder.

Vår strategi er å være banebrytende på området og  være tidlig ute  med oppbyggingen av et bærekraftig selskap.

Vi ønsker og samarbeide med kommuner,eller private som ønsker å investere i våre prosjekter for å være med fra begynnelsen. 

Vår første prioritert oppgave nå, er å få etablert et administrasjonsbygg beliggende nær vår virksomheten.  Det er foreslått byggng av et admini/service bygg på et av stedene Frøya/Hitra og Smøla.

Vi er et mindre selskap og bygging av et passende bygg, vil være bassert på banklån og mulige tilskudd fra offentlige eller private investorer.         

          

FORSKNING:  Delta i utviklingen av tare som fremtidens mat til mennesker og dyr.

Etablere et komplett anlegg for mottak av tang og tare.

Det blir nødvendig at det offentlige går inn med betydelige midler i støtte til satsing på etableringer av infrastruktur for at virksomheten skal være økonomisk lønnsom.  

Om vindkraft til havs..

Vi mener vindkraft til havs ikke vil være til hinder for tareproduksjon.  Dette  vil skape arbeidsplasser under byggeperioden, samt at den ekstra elekrisitet som tilføres markedet vil i fremtiden skape energi til mange arbeidsplasser. Elektriske biler blir etterhvert mer populær, og det dukker opp ladestasjoner over hele landet.

FRAMDRIFTSPLAN:         

Året 2020: Bygge administrasjonsbygg.

Året 2021: Etablere mottak og fabrikk strategisk plassert i forhold til produksjonsteder og hvor det kan være kortreist biomasse (tare) til rådighet. 

 

 

Sukkertare ca. 2 måneder vekst

Brunalge kan bli 60 meter lang

 

Friske og sunne griser kan få tarefor