Om Nordic Seaweed

Vi er et selskap som vil produsere og drive anlegg for mottak av tare på aktuelle steder langs kysten etter egne patenterte metoder. Selskapet vil også delta i energiutviklingen til grønn hydrogen fra elektrisitet, biomasse, biogass for å skape bærekraftig kortreist produksjon fra egnede områder. Samarbeide med intresserte kommuner, som ønsker et topp moderne anlegg, og som har spesielt SKOGSAVFALL til rådighet.                     

VÅR PARTNER: er en av verdens fremste på konstruksjon og bygging /drift av topp moderne økonomiske Hydrogen anlegg.

FORSKNING:  Delta i utviklingen av Hydrogen, som fremtidens miljøvennlig brendsel for kjøretøy.

Etablere et komplett anlegg for mottak av biomasse, produksjon av elektrisitet, Biogass og Hydrogen.

Det blir nødvendig at det offentlige går inn med betydelige midler i støtte til satsing på etableringer av infrastruktur for at virksomheten skal være økonomisk lønnsom.  

Our company  will  produce seaweed and kelp in actually  places using our own patented metods. Likely  dealing with others to build  production plants for  seaweed  and kelp alginates.

 

FRAMDRIFTSPLAN:         

Året 2021: Etablere mottak og fabrikk strategisk plassert i forhold til produksjonsteder og hvor det kan være kortreist skogsavfall til rådighet. 

 

Sukkertare ca. 2 måneder vekst

Brunalge kan bli 60 meter lang

Bøyerekke for produksjon

Høsting tare produksjon

Fra en fabrikk av tare/alginater produkter