Nikola Motors har mottatt bestillinger på 7000 stk. long range lastebiler som går på Hydrogen. Fordelt mellom USA-Tyskland. De første bilene kommer på veien allerede fra Juli måned 2019.
Disse bilene vil passe godt inn i Norge, for kjøring av gods fra Nord til Sør.